INSPIREER ANDEREN EN DE WERELD, WORD EEN AUTHENTIEKE MOEDIGE LEIDER
Executive (team)coaching: humanizing leadership
LEES HIERONDER VERDER OF

Harrie Kolsteeg schrijft over levenskunst voor ondernemers en leiders. Hij werkt als business coach en executive coach.

Wat is executive coaching?

Executive coaching is begeleiding bij het ontwikkelen en versterken van moedig en verbindend leiderschap door zelfinzicht en zelfontwikkeling. Hierbij staat reflectie op de eigen persoon, de eigen ervaringen en de relatie tot de ander centraal. In de context van executive coaching wordt vaak gesproken over (het vergroten van) effectief leiderschap. Wat mij betreft heeft de wereld geen effectief leiderschap nodig, maar moedig en verbindend leiderschap. Effectief leiderschap is per definitie berekenend en staat in dienst van winstmaximalisatie. Dat is niet meer van deze tijd. Voor modern leiderschap is moed nodig. Alleen zo kan leiderschap authentiek en waarachtig zijn.

Moedig leiderschap voor een betere wereld

Er wordt vaak over nieuw leiderschap gesproken. Nieuw leiderschap is inmiddels oud nieuws en heeft ons niet gebracht wat het beloofde. Wat de wereld nodig heeft is moedig leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan nieuw leiderschap, dat uitgaat van zelfonderzoek en zelfkennis en mede daardoor de mens centraal stelt. Moedig leiderschap is geen dienend leiderschap, maar gaat er wel over de mensen om je heen te ‘empoweren’, op een liefdevolle manier. Eigenzinnige besluiten nemen die in de eerste plaats goed zijn voor mensen en als gevolg daarvan bijzonder effectief zijn. Daar heb je lef en moed voor nodig in een wereld vol eigenbelang en strijd. Moedig leiderschap begint bij verdieping in jezelf. Kennismaken?

Harrie Kolsteeg, executive coach
‘s-Gravelandseweg 65, 1217 EJ Hilversum
Bel met Simone Neijts: 088 2032620

Executive coaching bij Harrie bestaat uit zes fasen

Fase 1 executive coaching – Ken jezelf: wie ben je, waar gaat je leven over, wat wil je achterlaten?

Om daar achter te komen heb je zelfkennis nodig. En een flinke dosis lef. De moed om jezelf te zien en te laten zien zoals je bent. Executive coaching bij StressWise Nederland begint met tijd nemen voor jezelf, ruimte creëren om de vraag naar jouw uitgangspunten en waarden in het leven te overdenken en te verhelderen. Inzicht verwerven in de manier waarop jij je leven wilt leiden. Los van al het andere. Los van patronen en gewoontes. Los van alles wat moet en wat je door anderen krijgt opgelegd. En los van wat je jezelf oplegt. Vaak betekent dit het heroverwegen van je uitgangspunten.

In executive coaching ga je op zoek naar je kern

Je gaat doen wat bij je past, wat jij echt wilt, wat jij belangrijk vindt in het leven. Soms zijn dat andere dingen dan je huidige activiteiten. En bijna altijd gaat het om een verandering van houding. Herkenning van kennis – of liever wijsheid – die je al bezit, maar die onder een dikke laag conditionering is weggestopt. Wie zichzelf niet goed kent kan geen meester zijn over zichzelf, laat staan over anderen. Het onderzoek naar jezelf – het eigene en hoogst individuele – zal je uit je dagelijkse bestaan tillen en een authentiek gevoel van rust, vrijheid en waarachtigheid geven. De basis voor authentiek en verbindend leiderschap, voor moedig leiderschap.

Fase 2 executive coaching – Verplaats jezelf in de ander

Je hebt iets bijzonders te doen, iets wat past bij je natuurlijke aanleg. Je geeft leiding aan een team, een afdeling, een bedrijf, een organisatie. Je maakt deel uit van een hoogopgeleid team. Er wordt veel van je verwacht, je staat onder druk. De nadruk op succes en de behoefte aan waardering zijn groot. Door executive coaching krijg je langzamerhand waarachtig inzicht in je eigen persoon en je drijfveren. Als gevolg van dit inzicht word je je bewust van je gebrek aan (zelf)kennis en je vooroordelen. Dit bewustzijn opent de weg naar moedig leiderschap en openheid naar anderen.

Intermenselijke communicatie betreft gewoonlijk vooral oordelen

Voor de ontwikkeling van visie en leiderschap dien je gesprekken te voeren met een open mind en zonder oordelen. In executive coaching ga je diepgravende onderzoeksgesprekken aan, waardoor je van buitenaf naar jezelf leert kijken. Dat vraagt moed. Topics zijn soms beladen. Er staat veel op het spel. Eigenlijk zijn dit momenten van verlies van onschuld. Van volwassen worden. Het is vrij gemakkelijk om een oordeel te hebben over een ander, maar kun je ook in de schoenen van een ander gaan staan? Kun je van binnenuit beleven wat de ander ervaart? Kun je empathisch zijn? Kun je misschien zelfs luisteren naar dat wat niet wordt gezegd?

Fase 3 executive coaching – Kom uit de vernauwing

Veel mensen zijn verdeeld in zichzelf, het is de kunst één te blijven. In essentie ben je niet verdeeld, je bent één. De bijna permanente staat van verdeeldheid zorgt ervoor dat je jezelf verliest, ook nadat je jezelf hebt gevonden. Er is een noodzaak om niet achter allerlei behoeften en verlangens aan te rennen. Dat leidt alleen maar tot innerlijke strijd en onwaarachtigheid. Moedig leiderschap is bezield leiderschap. Liefde. Ontroering. Om ruimte te zien en te voelen heb je verbeeldingskracht nodig. Recht uit het hart. Wat raakt je? Hiermee kom je dichterbij jezelf en voel je verbinding met de wereld. Dit is een moment van besef van je eigen nietigheid. Verwondering over de grootsheid van alles. Soms blijft alleen dankbaarheid over.

Gerichtheid op je ego is vernauwend en ten diepste onbevredigend.

Verstandelijk denken staat in het teken van je ego en (dus) je eigen behoeften. Passie (van het hart) vraagt om cultivering en verdieping, zodat je daden in het teken van betekenis en waarde voor jezelf én anderen komen te staan. Passie is het richtinggevende kompas dat zuiver blijft te midden van alle dagelijkse beslommeringen en afleidingen. Je brein is vooral gericht op eigenbelang; je hebt je hart nodig om moedig leiderschap te ontwikkelen. Alleen door je eigen belangen te overstijgen kom je uit bij moedig leiderschap en wordt je een authentieke leider die niets hoeft af te dwingen. Executive coaching als toets van waarachtigheid.

Fase 4 executive coaching – Vind de juiste woorden: weet als leider te inspireren

Als leider dien je te beschikken over visie en een missie te verpersoonlijken. Authentiek moedig leiderschap gaat over bezieling. Wat bezielt je? (In de goede zin van het woord) Wat is je ideaal en heb je het lef om daar voor op te komen? Je hebt anderen nodig om je doelen te bereiken – medewerkers, team, publiek – en daarvoor is het noodzakelijk de juiste woorden te vinden en te communiceren. Vertrouwen te hebben in de toekomst. Voor je volgers een baken van hoop te zijn. De blik vooruit werpen en je (zelf)kennis en intuïtie te gebruiken om uit te stralen dat je een echte leider bent. Iemand die het beste van zichzelf voor zijn mensen geeft.

Deel een ‘epic story’

Deel met je mensen iets essentieels wat zij willen horen en waar ze zich mee willen verbinden. Dat is hard werken, maar ook uitermate vervullend. De kwestie is om de eenheid en daarmee de rust die je hebt gevonden te delen met je mensen. Om één te zijn met velen. Blijf in harmonie met jezelf en laat je woorden en daden steeds met elkaar overeenstemmen. Denk vanuit overvloed en rijkdom. Niet letterlijk, in geldelijke zin, maar vanuit het idee dat alles stroomt en dat uit elk zaadje een prachtige bloem tevoorschijn kan komen. Geen nuchtere en zakelijke blik, dat maakt alleen maar cynisch. Durf te dromen en te delen. Durf er samen voor te gaan. Klinkt mooi? Dat is het ook!

Fase 5 executive coaching – Verwoord jouw essentie voor de ander

Je ontwikkelt een visie op basis van jouw essentie, van jouw waarheid. Je ontdoet je van het oude, datgene wat niet meer bruikbaar is. Je wilt voor je nieuwe ‘drive’ gaan, die is gericht op het ware, het goede en het schone. Samen met de mensen in je omgeving (je organisatie, je team, je publiek). Je hebt als echte leider een missie, een richtsnoer voor het handelen. En daarbij heb je niet alleen de juiste woorden nodig, maar ook het contact met je essentie. Je hoogst individuele waarheid. Woorden zijn de bouwstenen van jouw wereld. Zo kun je na grondig zelfonderzoek jouw essentie verwoorden en belangrijke anderen meenemen en geboeid houden. Wat zijn je favoriete popsongs? Herken je het?

Flexibel blijven en de essentie telkens aan je ervaring toetsen

Door het verwoorden en verbeelden van je essentie krijg je gemakkelijker zicht op het geheel. Zo kom je aan bij het einddoel van executive coaching: het geheel zien en daar actief steeds weer nieuwe flexibele verbindingen leggen om van doorslaggevende betekenis te zijn. Het gaat over wie jij bent en over wie jij wil zijn. Jouw ‘ideeën’ vinden hun betekenis in de concrete toepassing ervan. Jouw innerlijk is bepalend voor wat er in de wereld gebeurt. Voor het ontwikkelen van een frisse blik op de wereld heb je ruimte nodig. Reserveer tijd en creëer gunstige omstandigheden om de bron van wijsheid die je hebt aangeboord voor de wereld te laten werken.

Fase 6 executive coaching – Neem jezelf niet al te serieus: verhef jezelf, stijg boven jezelf uit, en relativeer

Probeer het zelfonderzoek ook als een spel te zien. Daarmee voorkom je dat je je laat meeslepen door emoties, je belangen en je gelijk, waardoor je de plank misslaat. Blijf met beide benen op de grond staan. Het is een kwestie van evenwicht, van levenskunst, van meesterschap. Het gaat erom ideeën te vertalen in actie, om waarden en uitgangspunten om te zetten in concreet handelen in het dagelijks leven. Zie jezelf als een acteur op een podium, het leven als een toneelstuk. Stap uit de vernauwing en zie jezelf voor wat je bent: een triviaal element in een waanzinnig universum.

Wijsheid is de kern van elk geluk

Besef steeds waar het om gaat: moedig leiderschap in dienst van iets dat groter is dan jijzelf. Uiteindelijk geeft de erkenning van het feit dat jij en ik onwetend zijn het absolute vertrouwen dat de dingen lopen zoals ze lopen. De essentie blijkt ongrijpbaar, maar wel steeds meer benaderbaar. Naar mijn mening is de enige manier om moedig leiderschap te ontwikkelen een diepgravend zelfonderzoek en jezelf een houding van ‘niet-weten’ eigen maken, met de blik gericht op waarachtigheid, goedheid en schoonheid. En dat betekent vooral dat je ruimte maakt in je hoofd en je hart.

Harrie Kolsteeg, executive coach Hilversum, Amsterdam, Utrecht

Als leider communiceer je met elke daad iets

Executive coaching op zijn best brengt inzicht in jezelf en de manier waarop je in relatie staat met je omgeving. Als leider sta je vaak onder druk en heb je weinig tot geen tijd om te reflecteren op je acties. Maar al te vaak handel je reflexmatig en reactief. Je neemt er genoegen mee anderen tevreden te stellen en je macht veilig te stellen. Om hiermee te stoppen en het leiderschap te omarmen waar de wereld echt iets aan heeft is hoofdzakelijk moed nodig. Alle wijsheid en liefde voor moedig leiderschap zit al in je. Ontdek het nu.

Neem contact op met Harrie, psycholoog auteur stoïcijn

  • Wil je weten wat Harrie voor je kan betekenen?
  • Wil je de blog ‘Stoïcijns leven’ in je mailbox?
  • Wil je contact?
  • Vul het formulier in.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.